L’artesania,
el luxe d’un territori

Imaginant i creant amb materials del nostre entorn.
Art · Disseny · Artesania
Suro, ceràmica, llana, vímet, espart, porcellana, fusta, metall, pedra, vidre i teixits. Apropem l’artesania als prescriptors, professionals i particulars.
Editem i seleccionem objectes amb sentit que parlen de l’Empordà, posant en valor l’artesania local.